Links FAQ's
saps banner
Legislation: Afrikaans
Wet Op Beheer Van Vuurwapens, 2000 (Wet 60 van 2000)
Regulasies vir die Beheer van Vuurwapens, 2004