Links FAQ's
saps banner
Forms: Afrikaans
Algemeen
Verwysing Beskrywing Vorm Instruksies
SAPD 349 Lys Van Wapens in Besit Van Staatsdepartemente En Instansies Wat Vrygestel Is Van Lisensiëring Adobe Adobe
SAPD 522 Kansellasie Van ‘n Aansoek Om ‘n Lisensie, Permit, Sertifikaat Of Magtiging Adobe Adobe
SAPD 522(a) Oorhandiging van Vuurwapenitem(s) Adobe Adobe
SAPD 522(b) Verbeurdverklaring Van Vuurwapenitem(s) Adobe Adobe
SAPD 523 Ontvangserkenning van Vuurwapendokumentasie Adobe  
SAPD 523(a) Betalings Advies vir vuurwapens Adobe  
SAPD 531 Versoek om ’n Vuurwapen Deur ’n Wapensmid Te Laat Verander Adobe Adobe
SAPD 532 Oortredingskennisgewing Adobe Adobe
SAPD 532(a) Antwoord Op Oortredingskennisgewing Adobe Adobe
SAPD 533 Versoek Om ’n Vuurwapenlisensie, -Permit, -Sertifikaat of -Magtiging te Kanselleer Adobe Adobe
SAPD 533(a) Versoek om ’n Vuurwapenlisensie, Permit, Sertifikaat of Magtiging op te skort Adobe Adobe
SAPD 534 Oordrag van Vuurwapeneienaarskap Adobe Adobe
SAPD 535 Skedule Van Dokumente Wat Aangestuur is Adobe Adobe

back to top

Aansoeke
Reference Description Form Instructions
SAPD 271 Aansoek Om ’n Lisensie Om ’n Vuurwapen Te Besit Adobe Adobe
SAPD 517 Aansoek Om ‘n Bevoegdheidsertifikaat Adobe Adobe
SAPD 517(a) Aansoek Om ’n Verdere Bevoegdheidsertifikaat Adobe Adobe
SAPD 517(b) Aansoek Om ’n Duplikaatlisensie, -Permit of -Magtiging Vir Verlore, Gesteelde of Geskonde Lisensies Adobe Adobe
SAPD 517(c) Aansoek Om Lisensie Uitgereik Aan Besondere Kategorieë Persone -Handelaars, Vervaardigers, Wapensmede Adobe Adobe
SAPD 517(d) Aansoek Om ’n Nuwe Soort Vuurwapen of Ammunisie Te Vervaardig Adobe Adobe
SAPD 517(e) Aansoek Om Hernuwing Van Lisensie(s) Uitgereik Ingevolge Die Vorige Wet Adobe Adobe
SAPD 517(f) Aansoek Om ’n Perseel Tot ’n Vuurwapenvrysone Te Verklaar Adobe Adobe
SAPD 517(g) Aansoek vir die hernuwing van 'n bevoegdheidssertifikaat Adobe  
SAPD 518 Aansoek Om ’n Tydelike Magtiging Om ’n Vuurwapen Te Besit Adobe Adobe
SAPD 518(a) Aansoek Om Die Hernuwing Van ’n Vuurwapenlisensie, Permit, Sertifikaat of Magtiging Adobe Adobe
SAPD 518(b) Aansoek Om ’n Tydelike Magtiging Om in Vuurwapens En Ammunisie Handel Te Dryf, Om Besigheid as ’n Wapensmid Te Bedryf of Om Vuurwapens En Ammunisie Uit Te Stal Op ’n Perseel Wat Nie in Die Handelaar-, Vervaardiger- of Wapensmid Lisensie Gespesifiseer Is Nie Adobe Adobe
SAPD 519 Aansoek Om Akkreditering as Vereniging Adobe Adobe
SAPD 519(a) Aansoek Om Akkreditering Vir Sakedoeleindes Adobe Adobe
SAPD 519(b) Aansoek Om Akkreditering as ‘n Amptelike Instelling Adobe Adobe
SAPD 520 Aansoek Om Veelvuldige Invoer- of Uitvoerpermit / permanente Invoer- of Uitvoerpermit / tydelike Invoer- of Uitvoerpermit / deurgangspermit Vir Persoonlike Gebruik (Individue En Maatskappye) Adobe Adobe
SAPD 520(a) Aansoek Om ’n Veelvuldige Invoer- of Uitvoerpermit / permanente Invoer of Uitvoerpermit / tydelike Invoer- of Uitvoerpermit / deurgangspermit Vir Handelaars, Vervaardigers En Wapensmede Adobe Adobe
SAPD 520(b) Aansoek Om ’n Permit Om Vuurwapens En Ammunisie Te Karwei Adobe Adobe
SAPD 520(c) Aansoek Om ’n Permit Om Ammunisie Te Versamel Adobe Adobe
SAPD 520(d) Aansoek om Vergoeding Adobe Adobe
SAPD 536 Aansoek Om Magtiging Om Meer as 2 400 Slagdoppe Te Besit Adobe Adobe
SAPD 540 Aansoek om magtiging om meer as 200
rondtes ammunisie te besit
Adobe Adobe

back to top

Kennisgewings
Verwysing Beskrywing Vorm Instruksies
SAPD 521 Kennisgewing Van Verlore of Gesteelde Lisensies, Permitte Sertifikate En Magtigings Adobe Adobe
SAPD 521(a) Kennisgewing Van Staking Van Bedryf Van Besigheid Adobe Adobe
SAPD 521(b) Kennisgewing Van Verandering Van Adres Adobe Adobe
SAPD 521(c) Kennisgewing Van ’n Verandering in Omstandighede Adobe Adobe
SAPD 521(d) Kennisgewing Van Verandering Van Perseel Van Handelsagent Adobe Adobe
SAPD 521(e) Kennisgewing by Die Aanstelling Van ’n Nuwe Verantwoordelike Persoon Vir ’n Regspersoon Adobe Adobe
SAPD 521(f) Kennisgewing Van Verlore/gesteelde/gevonde Vuurwapens Adobe Adobe
SAPD 521(g) Kennisgewing Van Verkeerde Inligting Adobe Adobe
SAPD 521(h) Kennisgewing Dat Vuurwapen Gedeaktiveer Moet Word Adobe Adobe
SAPD 530 Kennisgewing Van Appèl Adobe Adobe

back to top

Opgawes
Verwysing Beskrywing Vorm Instruksies
SAPD 350(a) Handelaar Se Opgawe: Voorraad Wat Ontvang is Adobe Adobe
SAPD 350(b) Handelaar Se Opgawe: Voorraad Gelewer Adobe Adobe
SAPD 350(c) Vervaardiger Se Opgawe: Voorraad Vervaardig Adobe Adobe
SAPD 350(d) Vervaardiger Se Opgawe: Voorraad Gelewer Adobe Adobe
SAPD 350(e) Wapensmid Se Opgawe: Voorraad Ontvang Adobe Adobe
SAPD 350(f) Wapensmid Se Opgawe: Voorraad Gelewer Adobe Adobe

back to top